logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

KLINIKA GINEKOLOGII, GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I POŁOŻNICTWA

Informacje ogólne

Koordynator Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marcin Jóźwik - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 II° specjalizacji z zakresu ginekologii onkologicznej;

Z-ca Koordynatora: lek. med. Bogdan Krasucki - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii, 

Położna koordynująca pion położniczy: Danuta Piskorz - specjalista opieki przed i okołoporodowej,

Położna koordynująca pion ginekologiczny: Dorota Wielgosz - specjalista pielęgniarstwa położniczego.

Liczba łóżek: 51 w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej

Olsztyn, ul. Niepodległości 44 

tel.: 89/ 532 62 09 - ginekologia

tel.: 89/ 532 62 08- położnictwo

Zadania Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa w zakresie ginekologii:
1. Leczenie zachowawcze i operacyjne (w tym laparoskopowe) stanów zapalnych narządu rodnego.

2. Diagnostyka i leczenie operacyjne nowotworów narządu rodnego kobiety w pełnym zakresie, również leczenie laparoskopowe nowotworów narządu rodnego w szczególności raka endometrium zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej.

3. Diagnostyka i leczenie niepłodności - laparoskopia, histeroskopia, histerosalpingografia, ultrasonografia kontrastowa, diagnostyka laboratoryjna.

4. Leczenie stanów nagłych - ciąża pozamaciczna, skręt torbieli jajnika (również laparoskopowo) i tzw. ostry brzuch.

5. Diagnostyka (w tym ultrasonografia PFS) i leczenie zaburzeń statyki narządu rodnego w pełnym zakresie tzn. operacje pochwowe z zastosowaniem tkanek pacjentki, materiałów syntetycznych oraz operacje laparaskopowe zaburzeń statyki w pełnym zakresie.

6. Diagnostyka (w tym PFS) i leczenie nietrzymania moczu z zastosowaniem slingów podcewkowych oraz operacje laporoskopowe nietrzymania moczu.

7. Diagnostyka i leczenie pacjentek po poronieniach.

8. Diagnostyka i leczenie zaburzeń miesiączkowania.

9. Konsultacje ginekologiczne pacjentek leżących w szpitalu na innych oddziałach.

10. Prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych i kształcenia podyplomowego w zakresie ginekologii.

11. Opieka podstawowa: badania przesiewowe przy HTZ, badania przedoperacyjne, ginekologiczne.

12.Opieka specjalistyczna: ultrasonograficzna diagnostyka zaburzeń miesiączkowania, w patologii narządu rodnego, ultrasonograficzna diagnostyka niepłodności, ultrasonograficzna diagnostyka onkologiczna (po chemioterapii i radioterapii).

13. Udział w programie pogłębionej diagnostyki wykrywania raka szyjki macicy.

Zadania Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa  w zakresie położnictwa:

1. Prowadzenie ciąży i połogu o przebiegu prawidłowym z promowaniem porodu naturalnego.

2. Prowadzenie ciąży wysokiego ryzyka.

3. Prowadzenie ciąży, porodu, połogu patologicznego zgodnym z programem opieki perinatalnej.

4. Zapewnienie stałej gotowości z możliwością natychmiastowego wykonania cięcia cesarskiego.

5. Zapewnienie gotowości przeciw-krwotocznej z ciągłą dostępnością krwi i preparatów krwiopochodnych.

6. Zapewnienie ciągłej opieki anestezjologicznej.

7. Wykonywanie badań ultrasonograficznych, kardiotokograficznych i laboratoryjnych przez całą dobę / możliwość wykonania badań gazometrycznych, bakteriologicznych.

8. Promowanie naturalnego karmienia piersią i zachowań prozdrowotnych.

9. Kształcenie i szkolenie personelu medycznego.

10. Oddział pracuje w systemie - matka z dzieckiem (rooming in).

11. W obrębie Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa funkcjonuje: 

1) Trakt porodowy z salą do cięć cesarskich przeznaczony do przyjęcia rodzącej, odebrania porodu i wykonania niezbędnych zabiegów u rodzącej i noworodka;
2) Gabinet diagnostyki ultrasonograficznej świadczący usługi pacjentom Szpitala oraz ambulatoryjnym:

a. opieka podstawowa: badania screeningowe 12, 20, 30 tydzień ciąży zgodnie z wytycznymi PTG,

b. opieka specjalistyczna: ultrasonograficzna diagnostyka biometryczna płodu, badania z użyciem Dopplera, ultrasonografia interwencyjna (amniopunkcje, amnioinfuzje), badania konsultacyjne wad rozwojowych. 

3) Szkoła Rodzenia, do której zadań należy w szczególności:

a. promowanie zachowań prozdrowotnych z udziałem lekarza, położnej, dietetyczki,

b. przygotowanie pacjentek do porodu,

c. promowanie porodu naturalnego,

d. promowanie karmienia piersią,

e. psychologiczne aspekty porodu i połogu (udział psychologa),

f. profilaktyka wcześniactwa,

g. gimnastyka w ciąży i połogu,

h. zajęcia praktyczne w pielęgnacji noworodka.

1. Zadaniem Szkoły Rodzenia jest przygotowanie kobiet do porodu oraz promowanie zachowań prozdrowotnych z udziałem lekarza, położnej, psychologa i dietetyczki.
2. Wskazane jest uczestnictwo w zajęciach męża lub innej bliskiej osoby.
3. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-20.00:
1) Poniedziałek - wykłady i rozmowy indywidualne z psychologiem,
2) Wtorek - wykład i film: poród naturalny, aktywny, rodzinny(III okres i III faza),
3) Środa - wykład i film: o połogu i pielęgnacji skóry noworodka (kąpiel, przewijanie),
4) Czwartek - wykład i film: fizjologia noworodka, pozycje karmienia,
5) Piątek - ćwiczenia oddechowe i gimnastyczne przygotowujące do porodu, slajdy relaksacyjne.
4. Cykl szkolenia obejmuje 10 spotkań.

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że jako placówka dbająca o dobro naszych pacjentów, wykonujemy znieczulenia zewnątrzoponowe przy porodzie na prośbę pacjentki.

 

                                                                                                 Joanna Szymankiewicz - Czużdaniuk

                                                                                                  DYREKTOR

                                                                                                  Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 

Personel lekarski

 • dr n. med. Leszek Rams - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 • lek. med. Stanisław Mariak- II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 • lek. med. Krzyszytof Pućko - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 • lek. med. Lucyna Schrandt-Litepło - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 • lek. med. Marek Perliński - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 • lek. med. Wojciech Lipski - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 • lek. med. Krzysztof Mieloch - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 • lek. med. Zbigniew Szarejko - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 • lek. med. Krzysztof Jabłoński - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 • lek. med. Dariusz Harań - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 • lek. med. Joanna Żuchlińska - Kwiatkowska - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii,
 • lek. med. Natalia Data - Jabłońska - II° specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii
W trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii:
 • lek. med. Anita Samek - Krymkowska,
 • lek. med. Natalia Góralska,
 • lek. med. Maciej Żukowski,
 • lek. med. Łukasz Stelmaszczyk
 • lek. med. Łukasz Kurek.
PERSONEL Oddziału Anestezjologii przy Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa
 • lek. med. Piotr Szmyt - specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lek. med. Piotr Miller - II° specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lek. med. Bogdan Młynarczyk - II° specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lek. med. Anna Gdula - II° specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lek. med. Zbigniew Lewko - specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.


 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2019 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS