logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Klinika Kardiologii i chorób wewnętrznych z pododdziałami: intensywnej opieki kardiologicznej, szybkiej diagnostyki oraz kardiologii

Informacje ogólne

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz w dziedzinie hipertensjologii

Koordynator oddziału
: dr n. med. Ryszard Targoński - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii

Pielęgniarka oddziałowa:  mgr Bogumiła Szymańska


Olsztyn, ul. Niepodległości 44
tel. 89/ 532 62 01

Do zadań Kliniki należy diagnozowanie i leczenia zachowawcze (stacjonarne) dorosłych chorych ze schorzeniami:

 • układu krążenia i towarzyszącymi chorobami dotyczącymi układu oddychania,
 • przewodu pokarmowego i nerek,

 • endokrynologicznymi

 • i zaburzeniami przemiany materii. 

W Klinice prowadzi się kompleksową, specjalistyczną diagnostykę i leczenie pacjentów w stanach zagrożenia życia lub stanach ostrej progresji chorób przewlekłych takich jak:

 • ostra i przewlekła niewydolność serca;

 • choroba wieńcowa;

 • zaburzenia rytmu i przewodnictwa serca;   

 • zapalenie mięśnia sercowego i wsierdzia;   

 • nadciśnienie tętnicze;

 • choroba zakrzepowo - zatorowa;   

 • choroby infekcyjne o ciężkim przebiegu;   

 • ostra niewydolność nerek nie wymagająca leczenia dializoterapią;   

 • schorzenia przewodu pokarmowego;

 • diagnostyka stanów gorączkowych;   

 • diagnostyka i małe zabiegi endoskopowe przewodu pokarmowego we współpracy z Pracowniami Endoskopii;      

 • leczenie zaburzeń wodno - elektrolitowych;   

 • cukrzyca;   

 • przewlekła i zaostrzona obturacyjna choroba płuc.

W obrębie Kliniki funkcjonują:

 1. Pododdział intensywnej opieki kardiologicznej do intensywnego nadzoru kardiologicznego lekarsko-pielęgniarskiego nad pacjentami w stanie zagrożenia życia oraz nad chorymi wymagającymi stosowania niektórych metod intensywnej terapii (monitorowanie, pilna diagnostyka, resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz elektroterapia). 

 2. Łóżka wczesnej diagnostyki dla pacjentów wymagających szybkiej diagnostyki ewentualnie leczenia powtarzalnego (wlewy, kroplówki itp.) w ramach pobytu dziennego,

 3. Pracownia diagnostyki kardiologicznej nieinwazyjnej, w której wykonuje się badania diagnostyczne u pacjentów hospitalizowanych i leczonych ambulatoryjnie:
  - elektrokardiograficzne spoczynkowe i wysiłkowe,
  - 24-godzinne monitorowanie ekg (holter),
  - echokardiograficzne spoczynkowe i obciążeniowe.


Do zadań Pododdziału Kardiologicznego należy:

 • diagnostyka chorób serca i krążenia badania (EKG, Echo serca, próba wysiłkowa), 
 • leczenie farmakologiczne schorzeń serca i układu krążenia. 

Lekarze specjaliści kierują pacjentów na leczenie interwencyjne. 

Zadania Pracowni Elektrofizjologicznej:

 • kwalifikacja pacjentów do wszczepienia stymulującego serca. 
 • implantacja układów stymulujących serca jedno i dwu-jamowych typu: AAI(R), VVI (R), VDD, DDD (R ). 
 • wymiana stymulatorów serca w przypadku wystąpienia wskazań. 

Pracownia Kontroli Stymulatorów Serca wykonuje się:

 • badania chorych z wszczepionymi układami stymulującymi serca, gdzie ocenia się: 

  - miejscowy stan tkanek okolicy wszczepionego stymulatora serca,

  - parametry stymulacji,

  - stan naładowania baterii,

  - występowanie współistniejących zaburzeń serca,

  - występowanie odległych powikłań elektrostymulacji i koryguje ewentualne nieprawidłowości stymulacji. 

Lekarze specjaliści kwalifikują chorych do leczenia w wysokospecjalistycznych ośrodkach (klinikach) chorób wewnętrznych. Personel medyczny inicjuje i bierze udział w pracach naukowo-badawczych,  kształci i szkoli przyszłych specjalistów.

Liczba łóżek: 35 w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej oraz 7 łóżek Pododdziału Kardiologicznego w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego.

Personel medyczny

 • dr n. med. Piotr Cygański -  specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii,
 • dr n. med. Janusz Sadowski - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii,
 • lek. med. Piotr Binek - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii,
 • lek. med. Anna Korzeniewska - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii,
 • lek. med. Dagmara Salczyńska- Strzelecka - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii,
 • lek. med. Agnieszka Woźniak-Sochaczewska - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych,
 • lek. med. Jakub Kuna - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, 
 • lek. med. Łukasz Smyk - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych

        W trakcie specjalizacji: 

 • lek. med. Marta Pieczykolan, 
 • lek. med. Paweł Myśliborski - Wołowski, 
 • lek. med. Grzegorz Chmielewski, 
 • lek.med. Grzegorz Poskrobko,
 • lek. med. Małgorzata Mejzner - Zabłocka,
 • lek. med. Katarzyna Zając,
 • lek. med. Sonia Konsek,
 • lek. med. Magdalena Starek - Stelmaszczyk
 • lek. med. Paulina Nowek.

Zapraszamy na wirtualny spacer po oddziale 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2019 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS