logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Gabiet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Gabinet podstawowej opieki medycznej znajduje się w obrębie Izby Przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie na ul. Niepodległości 44, tel. 89 / 532 63 40.

Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego, oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 dnia danego do godziny 8:00 dnia następnego.

Do Zadań Gabinetu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy w szczególności: 
1. Udzielanie porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych lub telefonicznie.
2.Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w warunkach ambulatoryjnych, zleconych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji.
3. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich doraźnie, w związku z poradą lekarską.
4. W przypadku stanu nagłego lekarz lub pielęgniarka zapewniają opiekę pacjentowi do
czasu przekazania go pod opiekę Izby Przyjęć.

Oddział Okulistyczny (Al. Wojska Polskiego 30)
W czasie pełnienia dyżuru pomoc udzielana jest pacjentom w nagłych przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji i hospitalizacji.


 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2019 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS