logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
Jesteś tutaj / Strona Główna / Historia

Historia

4 października 1864r. - uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Mariackiego w Olsztynie. Budowę szpitala zatwierdzono w roku 1858, a do użytku został oddany 15 października 1867 roku. Data ta uznawana jest za początek historii Szpitala.
1870 r. - zakończenie budowy Szpitala Mariackiego
Lata 1926 i 1929 - znaczna rozbudowa Szpitala – dobudowanie drugiego piętra budynku, w którym mieściła się  laryngologia, okulistyka i chirurgia szczękowa - Budynek C
Lata 30-te - Szpital Mariacki jest nowocześnie urządzonym zakładem leczniczym o liczbie łóżek 350, cieszącym się uznaniem społeczności Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.
1935 r. - wzniesienie budynku izolacyjnego dla oddziału zakaźnego.
koniec lat 40-tych - rozpoczyna pracę laboratorium analityczne oraz pracownia radiologiczna.
koniec II wojny światowej - z nowocześnie urządzonego Szpitala Mariackiego lat trzydziestych pozostaje jedynie budynek, dotknięty także skutkami wojny.
lata 1945-1946 - zorganizowanie oddziałów: wewnętrznego, chirurgicznego, ginekologicznego, zakaźnego, położniczo-niemowlęcego i dziecięcego.
1947r. - zorganizowanie oddziału neurologicznego.
1948r. - zorganizowanie samodzielnego oddziału okulistycznego.
1948-1970 - Szpital Mariacki funkcjonuje jako Szpital Wojewódzki (do czasu wybudowania Szpitala Wojewódzkiego.
1950r. - wyodrębnienie drugiego oddziału chirurgicznego, utworzenie pododdziału urologicznego, który w roku 1955 uzyskał status oddziału samodzielnego oraz przeniesienie oddziału zakaźnego do wyremontowanego budynku szpitala w Barczewie. Jego pomieszczenia przejęły oddziały laryngologiczny i dermatologiczny.
16 października 1952 roku - decyzja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie nadanie Szpitalowi Wojewódzkiemu (zwanemu Mariackim) imienia Mikołaja Kopernika. Stał się on wiodącym Szpitalem Warmii i Mazur.
1953r. - przystąpienie do tworzenia oddziału onkologicznego oraz utworzenie z oddziału położniczo-ginekologicznego oddziałów położniczego i ginekologicznego.
marzec 1955r. - zorganizowanie pododdziału reumatologicznego, który usamodzielnił się w roku 1960.
1970r. - dzięki ofiarności Lady Sue Ryder wybudowanie w parku przyszpitalnym pawilonu dla pacjentów onkologicznych, w którym od 1992r. funkcjonuje oddział dermatologiczny.
lata 70-te - powiększenie budynku szpitalnego o dobudowane skrzydło, gdzie zostaje przeniesiony oddział położniczo-ginekologiczny, stwarzają możliwości rozwoju całego pionu z rozszerzeniem zakresu diagnostyki i leczenia pacjentek.
styczeń 1971roku - z chwilą przekształcenia w Szpital Miejski wprowadzono oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, położniczo-ginekologiczny i okulistyczny oraz dla potrzeb wojewódzkich oddziały: laryngologiczny, dermatologiczny, onkologiczny i zakaźny.
1973r. - Uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej powołano Zespół Opieki Zdrowotnej

Współczesność

Lata 90-te

marzec 1997 roku ze struktur ZOZ wyodrębniony został Zakład Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej udzielający świadczeń zapobiegawczo-leczniczych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na obszarze Gminy Olsztyn.
grudzień 1998 roku – przekształcenie MSZ z jednostki budżetowej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej obejmujący Szpital Miejski, Przychodnię Specjalistyczną i Specjalistyczną Przychodnię Stomatologiczną
maj 1999 roku wyodrębnienie ze struktur MSZ Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej Przychodni Specjalistycznej
wrzesień 1999 roku wyodrębnienie organizacyjnie i majątkowo ze struktur MSZ Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej  

2000 r.

luty  - utworzenie 6 łóżkowego oddziału opieki paliatywnej zmniejszając liczbę łóżek oddziału dermatologii
marzec- włączenie do struktur MSZ Szpitala Kolejowego. W wyniku połączenia Szpital wzbogacił swoją strukturę o oddziały: chirurgii klatki piersiowej, neurologii, reumatologii oraz OIOM
luty - sierpień - w oparciu o posiadaną bazę lokalową i kadrową uruchomiono nowe poradnie specjalistyczne: alergologiczną,diabetologiczną, konsultacyjną dermatologiczną, konsultacyjną chirurgii klatki piersiowej, endokrynologiczną, kardiologiczną, neurologiczną, reumatologiczną i osteoporozy,


2001 r.

styczeń - sierpień roku dalsze rozszerzenie działalności o poradnie: okulistyczną dla dzieci (retinopatii wcześniaków), urologii, seksuologii i patologii współżycia, konsultacyjną poradnię okulistyczną z poradniami leczenia jaskry i laseroterapii, ambulatorium chirurgiczne oraz poradnię chirurgii urazowo-ortopedycznej
maj - roku zwiększenie liczby łóżek w oddziale okulistyki z 10 do 25 łóżek,
maj - roku uruchomienie nowoczesnego bloku operacyjnego
Wprowadzono nowe techniki medyczne:
Fakoemulsyfikacją zaćmy za pomocą fal ultradźwiękowych,
Laserowe rozbijanie kamieni nerkowych oraz zmian nowotworowych układu moczowego i prostaty
System implantologiczny u pacjentów wymagających szczególnych rozwiązań protetycznych
lipiec 2001 roku utworzenie oddziału internistyczno-kardiologicznego na bazie oddziału wewnętrznego II
październik 2001 roku powołanie Zespołu ds. Promocji Zdrowia z funkcjonującą w jego strukturach Szkołą Zdrowia mającą za zadanie uświadamianie pacjentom zagrożeń zdrowotnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia

2002 r.

styczeń - rozszerzenie działalności o nowe poradnie: chirurgii naczyniowej, ginekologiczno-położniczą, patologii ciąży, ginekologiczną konsultacyjną oraz Hospicjum domowe
kwiecień - zwiększenie liczby łóżek w oddziale kardiologiczno-internistycznym z 43 do 47 (o 4 łóżka intensywnej opieki pododdziału intensywnej opieki kardiologicznej )
maj 2002 - poddanie się ocenie akredytacyjnej i uzyskanie statusu Szpitala Akredytowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie
lipiec - wizytacja i ocena wdrożonych procesów podwyższenia jakości świadczonych usług zgodnie z normą ISO 9001:2000 uzyskanie Certyfikatu SZJ
sierpień - rozszerzenie działalności o nowe poradnie: chirurgii szczękowej, otolaryngologiczną i gastroenterologiczną

2003 r.

marzec - audyt zewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2000 – system utrzymany
styczeń  - przystąpienie do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie
kwiecień - uruchomienie Konsultacyjnej poradni chirurgii szczękowej
czerwiec - zakończenie remontu II piętra w części wewnętrznego I i urologii
czerwiec - przeniesienie oddziału chirurgii klatki piersiowej wraz z poradnią z Al. Woj. Polskiego do wyremontowanej części II piętra budynku głównego na Niepodległości 44
czerwiec- przeniesienie oddziału OIOM z Al. Woj. Polskiego do budynku głównego na Niepodległości 44
czerwiec- prywatyzacja hospicjum domowego
lipiec- przeniesienie oddziału dermatologii wraz z poradnią na Al. Wojska Polskiego 30
sierpień  - Wprowadzono nowe techniki medyczne: Witrektomię,Mediastinoskopię
wrzesień  - prywatyzacja Działu Higieny Szpitalnej
grudzień - likwidacja oddziału opieki paliatywnej i poradni opieki paliatywnej

2004 r.

kwiecień - rozpoczęcie modernizacji pomieszczeń na oddziały urologii i wewnętrznego I
lipiec - połączenie oddziału chirurgii ogólnej I i II w jeden oddział
październik  - zakończenie modernizacji pomieszczeń na potrzeby oddziału urologii i wew. I
listopad - przeniesienie oddziału wewnętrznego I do wyremontowanych pomieszczeń w budynku głównym.
listopad  - przeniesienie oddziału urologicznego z Al. Wojska Polskiego do wyremontowanych powierzchni budynku głównego na ul. Niepodległości  44
listopad  - zwiększono liczbę łóżek w oddziale chirurgii klatki piersiowej oraz zmniejszono liczbę łóżek w oddziałach wew I i urologii.
grudzień - połączenie bloku operacyjnego z ul. Wojska Polskiego w jeden blok operacyjny Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Niepodległości 44

2005 r.

styczeń  - przekazanie poradni urazowo-ortopedycznej i ambulatorium chirurgicznego dla NZOZ przy ul. Mariańskiej 4
styczeń - przekazanie poradni urazowo-ortopedycznej i ambulatorium chirurgicznego dla NZOZ przy ul. Mariańskiej
luty- przekazanie budynku protezowni przy Świtycz - Widackiej do Urzędu Miasta
marzec - powołanie Rzecznika Praw Pacjenta
kwiecień - utworzenie Komercyjnego oddziału leczenia otyłości przy Woj. Polskiego 30
kwiecień - przekazanie oddziału neurologicznego i pracowni EEG w struktury ZOZ MSWiA w Olsztynie.
maj - połączenie izb przyjęć w jedną izbę przyjęć ogólną i ginekologiczno-położniczą przy ulicy Niepodległości 44
maj  - wprowadzenie nowej metody usuwania zaćmy Aqualese (za pomocą strumienia ciepłej wody)
czerwiec  - Przyznany na kolejny okres 3 lat krajowy Certyfikat Jakości Akredytacja Szpitala 14.06.2005 13.06.2008 r.
czerwiec - przeniesienie Szkoły Rodzenia ze zlikwidowanej poradni położniczo-ginekologicznej do oddziału położniczo-ginekologicznego.
lipiec – rozpoczęcie rozbudowy i modernizacji Izby Przyjęć ze środków strukturalnych UE
lipiec - Przyznany na kolejny okres 3 lat międzynarodowy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 na wszystkie oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, program promocji karmienia piersią 13.07.2005 13.07.2008 rok
lipiec - Przyznany na kolejny okres 3 lat Międzynarodowy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 dla laboratorium Szpitala - 13.07.2005 13.07.2008r
 grudzień 2005 - likwidacja poradni chirurgii naczyniowej brak kontraktu z NFZ.

2006 r.

styczeń - rozpoczęcie udzielania świadczeń rehabilitacyjnych
czerwiec - uroczyste otwarcie zmodernizowanej Izby Przyjęć Ogólnej
lipiec - uruchomienie gabinetu dermatologii estetycznej
lipiec - przyznano Międzynarodowy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością 22000:2005 w zakresie: Przygotowywania i Dystrybucji Posiłków na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie do 24.07.2009 rok.
wrzesień - LAUREAT XII EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI w kategorii "organizacji publicznej - służba zdrowia".

2007 r.

luty - otrzymanie nagrody marszałka Najlepsi z najlepszych
kwiecień - Wyróżnienie Pani dyrektor Joanny Szymankiewicz-Czużdaniuk w Konkursie MENEDŻER WARMII I MAZUR "Gazety Olsztyńskiej" i "Dziennika Elbląskiego"
17 listopada -   I miejsce w ogólnopolskim konkursie  "Perły Medycyny "

2008 r.

19 maja - "Dobry Szpital" uznany w Narodowym Rankingu Szpitali organizowanym przez Super Express pod patronatem Ministra Zdrowia
 23-24 czerwiec - po raz trzeci uzyskaliśmy recertyfikacje  Systemu Zarządzania Jakością  ISO 9001:2000 obejmującą usługi
 medyczne w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych.
 6 październik - dziesiąty plebiscyt Dziennika Elbląskiego i Gazety Olsztyńskiej "Wielkie Serce". Statuetka w kategorii najpopularniejsza  położna ponownie trafiła do Miejskiego Szpitala Zespolonego. I miejsce zajęła Danuta Gamdzyk, a wyróżnienie trafiło o Danuty Piskorz.
10 październik - Należymy do elity - w sali sesyjnej olsztyńskiego ratusza uroczyste wręczenie certyfikatów jakości. Otrzymanie  Akredytacja Ministra Zdrowia potwierdzającej przynależność do elitarnego klubu kilkudziesięciu szpitali spełniających wymogi 
 Międzynarodowej Normy ISO 9001:2000
październik - 4 miejsce w kategorii Najlepszy Szpital w województwie warmińsko-mazurskim w Ogólnopolskim Rankingu RZECZYPOSPOLITEJ.
listopad -wyróżnienie w konkursie Perły Medycyny w kategorii: "szpitale wielospecjalistyczne do 400 łóżek".

2009 r.

8 września otrzymaliśmy tytuł Szpital Przyjazny Dziecku oraz List Gratulacyjny UNICEF Polska
18 września ponownie otrzymaliśmy Certyfikat ISO 22000:2005 
 PRZYGOTOWYWANIE I DYSTRYBUCJA POSIŁKÓW NA TERENIE  MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W OLSZTYNIE  "PERŁA ESKULAPA" Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie już po raz drugi zdobył 1 miejsce i otrzymał złotą statuetkę Perły Eskulapa w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym Perły Medycyn. Nagrodę odebrała dyrektor Joanna Szymankiewicz-Czuzdaniuk.
17 grudnia  Finalista Ogólnopolskiego Rankingu w kategorii Szpitali Publicznych BEZPIECZNY SZPITAL 2009
Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny.
Wyróżnienie  Joanny Szymankiewicz-Czużdaniuk, dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie w X jubileuszowej edycji konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny.

2010 r.

marzec  - Oddział dermatologiczny otrzymał akredytację na szkolenie lekarzy
Rozpoczęto prace remontowo-modernizacyjne w obiekcie przy Woj. Polskiego 30. Prace są początkiem realizacji planu B
kwiecień  - zmniejszono liczbę łóżek w oddziale położniczym z 41 na 40 ze względu na wymagania, jakie muszą spełniać pomieszczenia oddziału szpitalnego
kwiecień  - zlikwidowano oddział laryngologii, którego zadania spełnia powołany w grudniu 2009 roku oddział chirurgii 1 dnia w zakresie laryngologii
lipiec - połączono oddział ginekologii i oddział położniczy w oddział ginekologiczno-położniczy ze względu na wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia.
listopad - Oddział kardiologiczno-internistyczny otrzymał akredytację na szkolenie lekarzy w zakresie kardiologii
grudzień - uruchomiono 1-łóżkowe sale intensywnej opieki medycznej w oddziale chirurgii klatki piersiowej oraz ginekologii
listopad  – rozpoczęto gruntowny remont obiektu przy Al. Wojska Polskie
grudzień – zakończono budowę budynku segregacji odpadów na posesji przy ul. Niepodległości 44

2011  r.

kwiecień  - Zmiana składu Rady Społecznej
czerwiec – przyznanie certyfikatu Akredytacja szpitala. Wg nowych standardów
czerwiec  - Oddział urologiczny zwiększył liczbę miejsc specjalizacyjnych na szkolenie lekarzy
wrzesień  - Oddział intensywnej opieki zwiększył liczbę miejsc specjalizacyjnych na szkolenie lekarzy
październik  - 11 miejsce w kraju i 2 w województwie warmińsko - mazurskim w konkursie Bezpieczny szpital w rankingu Rzeczpospolitej –
październik - 1 miejsce i statuetka w ogólnopolskim konkursie Perły medycyny w kategorii szpitale wielospecjalistyczne do 400 łóżek – październik Wprowadzono Kodeks etyczny
18 października - 23 - letniej pacjentce wykonano pierwszą w kraju operację jednoczesnego wszczepienia dwóch implantów stawów skroniowo - żuchwowych w oddziale chirurgii szczękowej. Ogromne wyzwanie zakończyło się sukcesem. Dotąd tego typu operacje przeprowadzane były w USA i wysokorozwiniętych krajach Europy.
20 grudnia - przeprowadzono pierwszą w północno-wschodniej Polsce operację resekcji tchawicy w oddziale torakochirurgii.
Pacjenci z tego regionu, cierpiący na zwężenie tchawicy nie będą musieli wyjeżdżać do Warszawy i Krakowa.

2012  r. 

1 stycznia - uruchomiono pracownię kontroli stymulatorów serca oraz pracownię elektrofizjologiczną  w strukturach oddziału kardiologiczno-internistycznego
styczeń - czytelnicy "Gazety Olsztyńskiej" przyznali honorowy tytuł Osobowość Roku Dr Annie Bromirskiej-Małyszko, która przeprowadziła pionierską operację wszczepienia obustronnie implantów stawów skroniowo - żuchwowych
14 lutego - zlikwidowano konsultacyjną poradnię dla noworodków i wcześniaków ze względu na brak kontraktu w NFZ a także zlikwidowano gabinet dermatologii estetycznej z powodu braku pacjentów.
marzec - Laur "Najlepszym z Najlepszych" województwa warmińsko - mazurskiego otrzymał zespół lekarzy pod kierunkiem dr Anny Bromirskiej-Małyszko.
17 maja Dyrektor Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk otrzymała brązową statuetkę Lider OSOZ w kategorii skuteczne zarządzanie w ochronie zdrowia. Liderzy OSOZ to jeden z najbardziej obiektywnych plebiscytów na rynku ochrony zdrowia. Organizatorem jest Komitet Naukowy Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia, a celem konkursu było wyłonienie i wyróżnienie tych osób oraz instytucji, które w 2012 roku podjęły inicjatywy, dzięki którym zmienia się oblicze ochrony zdrowia w Polsce.
30 maja - uchwałą Rady Miasta został nadany nowy statut MSZ
12 czerwca - zespół lekarzy chirurgii szczękowej wykonał kolejną operację obustronnego wszczepienia implantów skroniowo–żuchwowych oraz rekonstrukcję kości twarzy 19–letniej pacjentki ( na podstawie tomografii komputerowej wykonano model stereolitograficzny szczęk na którym zaplanowano przebieg operacji);
21 sierpnia - odbyła się trzecia w Polsce operacja wszczepienia obustronnie implantów skroniowo - żuchwowych u 19 - letniego pacjenta. Tym samym oddział chirurgii szczękowej stał się jedynym specjalistycznym ośrodkiem, gdzie wykonuje się tak skomplikowane zabiegi;
30 września - zakończono modernizację obiektu przy ul. Al. Woj. Polskiego 30;
6 listopada - uroczyście otwarto pierwszą na Warmii i Mazurach Katedrę i Klinikę Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej;
6 listopada - otrzymanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2005;    
8 listopada - szpital przystąpił do realizacji programu "Szpital Przyjazny Kombatantom"
listopad - Szpital Miejski zajął 13 miejsce w kraju  rankingu "Bezpieczny szpital 2012"
20 grudnia - zmniejszono liczbę łóżek w oddziale dermatologii z 25 do 18 oraz w oddziale reumatologii z 26 do 18;  
20 grudnia - na bazie oddziału dermatologii powstała klinika dermatologii, chorób przenoszonych drogą płciową i immunologii klinicznej;  
20 grudnia - na bazie oddziału chirurgii klatki piersiowej powstał oddział kliniczny chirurgii klatki piersiowej;  
20 grudnia - przeniesiono centralną Sterylizację do obiektu przy al. Woj. Polskiego 30;
20 grudnia - dostosowano organizację do przepisów ustawy o działalności leczniczej tj.  wyodrębniono dwa rodzaje działalności prowadzone w ramach następujących przedsiębiorstw: 
1) Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika oraz 
2) Ambulatorium Miejskie im. Mikołaja Kopernika.

2013  r.  

24/25 stycznia-  Oddział okulistyczny z poradnią przeniesiono na Al. Wojska Polskiego
30 stycznia - odbył się pierwszy w województwie zabieg radykalnej nefrektomii laparoskopowej. Operację przeprowadzili lekarze oddziału urologii.
7 lutego zmieniono liczbę łóżek celem dostosowania do projektu ze środków Unii Europejskiej: zmniejszono liczbę łóżek w oddziale okulistycznym z  25 do 20; zmniejszono liczbę łóżek w oddziale reumatologii z  18 do 15; zmniejszono liczbę łóżek w klinice dermatologii, chorób przenoszonych drogą płciową i immunologii klinicznej z 18 do 14; zmniejszono liczbę łóżek w oddziale chirurgii szczękowej z 15 do 9; zmniejszono liczbę łóżek w oddziale otyłości z 15 do 14; zwiększono liczbę miejsc dziennego pobytu w oddziale "laryngologii-zespół chirurgii jednego dnia" z 4 do 6.
7 lutego - uruchomiono blok operacyjny w obiekcie przy Al. Woj. Polskiego.
27 lutego - po raz kolejny Szpital znalazł się w gronie wyróżnionych przez Dziennik "Puls Biznesu" najdynamiczniej rozwijających się firm i otrzymał tytuł Gazeli Biznesu.
4 marca - dyrektor Joanna Szymankiewicz – Czużdaniuk otrzymała statuetkę zarządzania kryzysowego.
13 maja - przeniesiono poradnię urologiczną z Woj. Polskiego na ul. Mariańską.
19-20 września - w Olsztynie odbył się Pierwszy Zjazd Szpitali imienia Mikołaja Kopernika, który został zorganizowany z inicjatywy Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie.
14 października - pierwszy w Olsztynie zabieg laparoskopowego zmniejszenia żołądka. Klinika chirurgii ogólnej rozpoczęła wykonywać operacje bariatryczne.
22 października - uruchomienie Kliniki Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej oraz Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
22 października - uruchomienie oddziałów klinicznych: urazowo-ortopedycznego, urologii oraz ginekologiczno-położniczego.
7 listopada- I miejsce w XIII Edycji Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości 2013 r.
7 listopada  - I miejsce w konkursie Najlepszy produkt, usługa Warmii i Mazur" w kat. szpitale – radykalna nefrektomia laparoskopowa w oddziale urologii
7 listopada – 11 miejsce w kraju Ogólnopolskim rankingu "Rzeczpospolitej" Bezpieczny Szpital
23 listopada  – I miejsce w ogólnopolskim konkursie Perły Eskulapa, to już czwarta statuetka w tym konkursie
11 i 12 grudnia - pierwsze w województwie 2 operacje rekonstrukcyjne twarzy, z przeszczepem z kości strzałkowej na mikrozespoleniach naczyniowych. Zabiegi takie wykonuje w Polsce 5 szpitali klinicznych oraz centrów onkologii. 

2014 r. 

24 stycznia - dyrektor Joanna Szymankiewicz – Czużdaniuk otrzymała statuetkę Św. Jakuba przyznawaną przez Prezydenta Miasta za szczególne zasługi dla miasta
20 i 21 marca -  prezentacja robota da Vinci połączona ze szkoleniem lekarzy z technik operacyjnych przy użyciu robota.
8 kwietnia -  zmiana struktury organizacyjnej - podział Działu Marketingu, Organizacji i Dokumentacji Chorych na Dział Marketingu oraz Dział Organizacji i Dokumentacji Chorych
30 kwietnia - zmiany w statucie (dot. Rady Społecznej)
25 kwietnia - Dyplom za udział w 8 edycji "Konkursu Liderów Ochrony Zdrowia"
12 maja. - rozpoczęto I etap budowy nowych miejsc parkingowych,który zakończono we wrześniu.
11 czerwca - zakończono modernizację budynku C; do nowych pomieszczeń przeniosły się oddziały chirurgii szczękowej i laryngologii 1 dnia oraz apteka szpitalna.
25 września - Certyfikat "Produkt Warmia Mazury" - operacja laparoskopowa zmniejszenia żołądka
30 października – 4 miejsce w kraju pod względem jakości opieki medycznej, 7 miejsce w kraju oraz 1 w województwie warmińsko-mazurskim w rankingu Rzeczpospolitej "Bezpieczny Szpital 2014"  
26-28 listopada odbyła się wizyta akredytacyjna przedstawicieli Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie zdrowia. Szpital spełnił 79% wszystkich standardów, co oznacza, że otrzymał Akredytację. 

2015 r.

13 stycznia - przeniesienie Pracowni Endoskopii ze struktur Kliniki Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej do struktur Przedsiębiorstwa – Ambulatorium Miejskie 
13 stycznia - zmiana nazwy Pracowni Serologii i Grup Krwi na Pracownię Immunologii Transfuzjologicznej Z Bankiem Krwi 
13 stycznia - zmniejszenie liczby łóżek w oddziale okulistycznym z 20 na 19
5 marca – w ramach projektu "Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego" – bezpłatna Szkoła Rodzenia, bezpłatne i bez skierowania badania USG kobiet w ciąży i noworodka, ECHO serca dzieci do 12 miesiąca życia, specjalistyczne badania laboratoryjne oraz porady laktacyjne.
17 marca - pierwsza w województwie lobektomia VATS (Video-Assisted Thoracic Surgery, wideotorakoskopia) wycięcie płata płuca "przez dziurkę od klucza". 
20 kwietnia - wprowadzenie stanowiska Dyrektora ds. Ekonomicznych - Głównego Księgowego 
20 kwietnia - zmniejszenie liczby łóżek w Klinice Kardiologii z 39 na 35
20 czerwca - inauguracja Grupy Wsparcia Bariatrycznego dla pacjentów po zabiegach chirurgicznego leczenia otyłości oraz dla osób zainteresowanych takimi zabiegami.
22 czerwca - rozpoczęcie akcji profilaktyki nowotworowej "Rak nie zaboli – zbadaj się i żyj"- nowoczesne badanie na krew utajoną w kale tzw. badanie FOB Gold. Docelowo akcją bezpłatnych badań objętych było 1500 osób.
2 lipca - innowacyjna operacja laparoskopowego wycięcia uchyłku pęcherza przy użyciu 1 portu metodą T-LESS, która weszła do standardu procedur medycznych Oddziału Klinicznego Urologii.
16 listopada – Utworzenie (wyodrębnienie) Pracowni Litotrypsji (ESWL) 
25 listopada – projekt "Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia subregionu olsztyńskiego" przedłużony do końca 2016 roku.
17 grudnia - 1 miejsce w Polsce w rankingu Szpitali Rzeczpospolitej "Bezpieczny Szpital" w kategorii jakości opieki medycznej. 7 miejsce w Polsce w kategorii szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych i 1 w województwie Warmińsko-Mazurskim. 

2016 r.

25 lutego - lekarze pod kierunkiem prof. Marka Roslana Kierownika Oddziału Klinicznego Urologii przeprowadzili unikatową w skali świata operację choroby Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu 4 pęcherza moczowego (kamicy) metodą laparoendoskopową tzn. przez pojedynczy port!
17 marca – Szpital otrzymał tytuł "Najlepszy Szpital Warmii i Mazur". w Konkursie "Wzorowa Firma" Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
22 czerwca trzy oddziały zabiegowe – kliniczny oddział chirurgii klatki piersiowej, kliniczny oddział urologii oraz oddział chirurgii szczękowej przystąpiły do certyfikacji Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i otrzymały certyfikat "Szpital bez bólu". Przyznany Certyfikat na okres 3 lat jest potwierdzeniem wprowadzenia najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego.
5 grudnia - specjaliści chirurgii szczękowej uratowali życie 21–letniemu mężczyźnie z województwa mazowieckiego, który miał guza miejscowo – złośliwego w żuchwie.. Zabieg był niezwykły i wykonywany po raz pierwszy w Polsce ponieważ podczas jednej operacji łączył wszystkie zastosowane do tej pory przez dr Annę Bromirską–Małyszko pionierskie techniki w obrębie chirurgii twarzoczaszki. Innowacyjność polega na tym, że jednoczasowo wykonano przeszczep mikrochirurgiczny i wszczepiono indywidualną protezę stawu skroniowo – żuchwowego
14 grudnia - 1. miejsce województwie Warmińsko – Mazurskim w rankingu Szpitali Rzeczpospolitej "Bezpieczny Szpital". W kategorii jakości opieki medycznej Szpital Miejski zajął 7. pozycję w Polsce natomiast w kategorii szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych jest na 10. miejscu. To najlepsze wyniki w regionie wśród szpitali! 

2017 r.

15 stycznia - w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie po raz kolejny zorganizowano Białą Niedzielę WOŚP podczas której zadbano o beneficjentów orkiestry czyli noworodki oraz seniorów.
11 luty - z okazji obchodów XXV Światowego Dnia Chorego w Kaplicy Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie odbyła się Msza Św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych oraz błogosławieństwem lourdzkim.
20 luty  - w ramach dodatkowych środków pozyskanych przy projekcie "Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego", uruchomiono bezpłatne badania neurologiczne dla dzieci do 1-go roku życia.
8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet w Szpitalu Miejskim dedykowany był zdrowiu Pań. Od 11:00 do 14:00 odbył się Dzień Otwarty w Oddziale Klinicznym Ginekologiczno-Położniczym. Mieszkanki Olsztyna mogły zobaczyć jak wyglądają nowo wyremontowane pomieszczenia, a także przekonać się jakie są nowe możliwości leczenia w placówce.
21 kwietnia - w ramach akcji "Obudź Borsuka" odbyła się prezentacja Oddziału Leczenia Otyłości, W programie były spotkania ze specjalistami, ćwiczenia instruktażowe i pokazy, prezentacja i zwiedzanie Oddziału oraz poczęstunek dietetyczny.
23 kwietnia  - Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ponownie jest jednym z najwyżej ocenianych szpitali w Polsce tym razem w "Rankingu Najlepszych Polskich Szpitali Wprost 2017 r.". W podsumowaniu działalności za 2016 r. w kategorii duże operacje urologiczne oddział urologii zajął 9. miejsce w Polsce. Oddział Okulistyczny zajął 7 miejsce w ogólnej klasyfikacji oddziałów o tej specjalności, w leczeniu jaskry 5 miejsce w kraju, w odwarstwieniu siatkówki 10 miejsce. Warto dodać, że rehabilitacja wykonywana w ramach Oddziału Ortopedycznego w Szpitalu Miejskim uplasowała się na pierwszym miejscu w rankingu "Wprost".
22-26 maja – Klinika dermatologii kolejny raz zaangażowała się w kampanię Euromelanoma, podczas której bez skierowania i nieodpłatnie specjaliści badali zmiany skórne u pacjentów.
22 czerwca  - w Izbie Przyjęć Ginekologiczno - Położniczej odbyły się bezpłatne konsultacje kobiet z problemem nietrzymania moczu.
23 października na oddziale klinicznym ginekologiczno-położniczym wykonano już po raz drugi nowatorski zabieg usunięcia ciała obcego z pęcherza moczowego sposobem minimalnie inwazyjnym, bez otwarcia jamy brzusznej.
6 listopada - Laboratorium szpitala razem z Fundacją "Skrzydła Anioła" rozpoczęło III edycję akcji dla mężczyzn pod nazwą PROSTA(TA) SPRAWA.
14 grudnia – Szpital Miejski otrzymał 3 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim oraz 33 w Polsce w Rankingu szpitali CMJ "Bezpieczny Szpital 2017" (XIV edycja)
© 2012 - 2019 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS