logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Postępowanie przetargowe

Przetarg nieograniczony DZZ-382-65/18

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie rozwiązań teletechnicznych i aplikacyjnych, w ramach projektu pn. „Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie - etap III”

Data publikacji: 2018-09-25
Komisja Przetargowa

Przetarg nieograniczony DZZ-382-50/18

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych

Data publikacji: 2018-07-27
Komisja Przetargowa

Przetarg nieograniczony DZZ-382-31/18

Dostawa oprzyrządowania laparoskopowego (staplery, ładunki)

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
4. Zał. nr 2 - wzór formularza ofertowego
5. Zał. nr 3 - wzór formularza cenowego
6. Zał. nr 4 - projekt umowy
7. Zał. nr 5 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
8. Zał. nr 6 - Jednolity europejski dokument zamówienia
9. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 06.06.18 r.
10. Aktualny wzór formularza ofertowego- modyfikacja z 06.06.2018 r.
11. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
12. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
13. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.06.18 r.
14. Aktualny wzór formularza ofertowego- modyfikacjia z dnia 15.06.18 r.
15. Aktulany projekt umowy w zakresie części nr 3-6 (Załącznik nr 4 do SIWZ)- modyfikacja z dnia 15.06.18 r.
16. Projekt umowy w zakresie części nr 1-2 - modyfikacja z dnia 15.06.18 r.
17. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu II
18. Wyjaśnienia SIWZ z dnia 27.06.2018 r.
19. Zmiana SIWZ z dnia 27.06.2018 r.
20. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu III
21. Wyjaśnienia SIWZ z dnia 2.07.2018 r.
22. Zmiana SIWZ z dnia 2.07.2018 r.
23. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu IV
24. Wyjaśnienia SIWZ z dnia 6.07.2018 r.
25. Zmiana SIWZ z dnia 6.07.2018 r.
26. Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu V
27. Informacja z otwarcia ofert
28. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data publikacji: 2018-05-30
Komisja Przetargowa


 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2019 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS