logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Informacje ogólne

Koordynator oddziału: dr n. med. Jacek Grabania - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka koordynująca: mgr piel. Beata Bejnarowicz


Olsztyn, ul. Niepodległości 44
tel.89/ 532 63 59

 

Do Oddziału  trafiają pacjenci w krytycznym stanie wymagający ciągłego monitorowania funkcji życiowych i obserwacji oraz wspomagania co najmniej jednego z układów odpowiedzialnych za poszczególne funkcje życiowe człowieka. Intensywna terapia polega na leczeniu niewydolności jednego lub kilku narządów, a zwłaszcza układu oddechowego i układu krążenia – stany zagrożenia życia; na mechanicznym lub farmakologicznym wspieraniu zaburzonych funkcji, np. mechaniczna wentylacja- wspomaganie układu oddechowego, zastępowanie czynności nerek- wspomaganie czynności nerek, podawanie leków działających na naczynia krwionośne- wspomaganie układu krążenia, wspomaganie układu nerwowego. Niezbędnym ogniwem leczenia nieprzytomnych pacjentów są czynności wykonywane przez personel pielęgniarski jak np. higiena ciała, karmienie, zapobieganie odleżynom, odsysanie zaintubowanych chorych, podawanie leków oraz nieustanny nadzór stanu pacjenta.

W Miejskim Szpitalu Zespolonym przygotowanych jest 6 stanowisk wyposażonych tak, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pacjenta. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada:

 • wysokiej klasy respiratory

 • aparaty do dializy

 • system monitorowania nieinwazyjnego i inwazyjnego z centralą ( centralny punkt pielęgniarski umożliwia indywidualną, całodobową obserwację)

 • aparaty do terapii nerko-zastępczej

 • pompy infuzyjne

 • aparat do wspomagania masażu serca w trakcie resuscytacji krążeniowo - oddechowej (Lucas).

Kadrę tego oddziału stanowią lekarze specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii oraz wysoko wykwalifikowany personel pielęgniarski. Oddział współpracuje ze wszystkimi specjalistami ze Szpitala oraz z poza placówki, ponieważ pacjenci wymagają szerokiej gamy konsultacji. W ciągu roku przyjmuje się tu około 140 pacjentów.

Zadania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

1. Leczenie chorych w stanach zagrożenia życia spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu, a szczególnie niewydolnością układu oddechowego i związaną z tym terapią respiratorową. Przyjmowani są chorzy po 18 roku życia ze Szpitala, IP i innych szpitali. Max ilość chorych leczonych wynosi 6 osób.

2. Wskazania do leczenia w oddziale intensywnej terapii:

1) zaburzenia układu oddechowego;

a) ostra niewydolność oddechowa wymagająca leczenia respiratorem,

b) zaostrzenie przewlekłej niewydolności oddechowej wymagającej leczenia respiratorem,

c) stan astmatyczny nie ustępujący po konwencjonalnym leczeniu farmakologicznym,

d) zator naczyń płucnych zagrażający życiu,

e) patologia układu oddechowego ze wskazaniem zapotrzebowania na tlen, wymagający jednocześnie sedacji i leczenia respiratorem,

2) zaburzenia układu krążenia:

a) ciężki wstrząs hypowolemiczny, pourazowy, septyczny, anafilaktyczny,

b) głęboka hipotensja wymagająca intensywnej resuscytacji płynowej, wlewu katecholamin i tlenoterapii połączona z koniecznością monitorowania CO, CL, oporów obwodowych,

c) śpiączka z powodów innych niż neurologiczne, połączona z niewydolnością oddechową,

d) ciężka posocznica z zaburzeniami krążenia i wstrząsem septycznym,

e) ostre zapalenie trzustki martwiczo-krwotoczne z niewydolnością wielonarządową,

f) urazy lub oparzenia ze wstrząsem, zaburzeniami oddechowymi,

g) powikłania pooperacyjne

- konieczność przedłużonej sztucznej wentylacji,

- stabilny stan pacjenta z koniecznością stałego inwazyjnego lub intensywnego monitorowania.

Leczony chory musi mieć minimum 25 pkt wg TISS Cullena.

h) opieka nad potencjalnym dawcą narządów.

Do leczenia w OIT kwalifikuje lekarz OIT.

3. Wykonywania znieczuleń pacjentów oddziałów szpitalnych:

1) badanie chorych zgłoszonych do zabiegu operacyjnego, ustalenie zasad przygotowania pacjentów do znieczulenia, kwalifikacje do znieczulenia, wybór metody znieczulenia, uzyskanie zgody pacjenta na znieczulenie,

2) prowadzenie znieczulenia (stosowane są wszystkie znane formy znieczulenia), nadzorowanie całości znieczulenia i odpowiedzialność za jego wynik i stan chorego, zalecenia pooperacyjne.

4. Konsultacje anestezjologiczne we wszystkich oddziałach Szpitala.

5. Koordynacja czynności reanimacyjnych w jednostkach organizacyjnych Szpitala.

6. Kształcenie i szkolenie personelu medycznego Szpitala w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

 Liczba łóżek: 6.

Personel lekarski

 • lek. med. Janusz Stępień - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Olga Dudzińska-Stępień - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lek. med. Grażyna Rytel - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lek. med. Izabela Kuczyńska-Uziak - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lek. med. Piotr Hryniewicki - specjalista  I° w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lek. med. Zbigniew Szewczuk - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lek. med. Zofia Goraj - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lek. med. Piotr Maksimiuk - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lek. med. Agnieszka Sokołowska - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lek. med. Eliza Dobruchowska - Kęsikowska  - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lek. med. Michał Zapolski - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lek. med. Małgorzata Krauze - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lek. med. Piotr Szmyt- specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

       W trakcie specjalizacji:

 • lek. med. Zofia Godlewska,
 • lek. med. Przemysław Pierożyński,
 • lek. med. Michał Bieniek,
 • lek. med. Katarzyna Wdowiak,
 • lek. med. Katarzyna Piktel,
 • lek. med. Paulina Domańska,
 • lek. med. Sebastian Godlewski,
 • lek. med. Emilia Macuta.


 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2019 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS