logo_szpital.png

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie
im. Mikołaja Kopernika 

certyfikat_logo_2015.gif

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

AKCJA LABORATORIUM - ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE

newsletter_STYCZE___2019_.jpg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Udana operacja

Już w najbliższą niedzielę 3 lutego 2019 r. zapraszamy do obejrzenia rozmowy z dr Anną Bromirską - Małyszko, Koordynator Oddziału Chirurgii Szczękowej, która będzie gościem programu "Dzień dobry tvn". Pani doktor w cyklu "Udana operacja" opowie o przeprowadzonej po raz pierwszy w Polsce skomplikowanej operacji rekonstrukcji ubytku połowiczego twarzy powstałego po przebytym...  czytaj dalej>

Sukces chirurgów szczękowych!

22 stycznia 2019 r. pod kierunkiem dr Anny Bromirskiej - Małyszko została po raz pierwszy w Polsce przeprowadzona skomplikowana operacja rekonstrukcji ubytku połowiczego twarzy powstałego po przebytym leczeniu radykalnym nowotworu głowy. 52 - letnia pacjentka z dużym defektem estetycznym twarzy o znacznie upośledzonej funkcji odżywiania i mowy, czynna zawodowo zdecydowała się na tak...  czytaj dalej>

Murem za Owsiakiem

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie przez lata grał z dyrygentem WOŚP Jurkiem Owsiakiem. Od Fundacji otrzymaliśmy także specjalistyczny sprzęt medyczny ratujący życie noworodkom oraz seniorom. Przyłączamy się do akcji #MuremZaOwsiakiem   czytaj dalej>

Orkiestrowe granie - Biała Niedziela w Szpitalu

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeszedł do historii pod hasłem "Pomaganie jest dziecinne proste. Gramy dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych". 13 stycznia 2019 r. mieszkańcy Olsztyna udowodnili, że mają wielkie serca i będą grać z Orkiestrą do końca świata i jeden dzień dłużej. Tego dnia w Miejskim Szpitalu...  czytaj dalej>

Komunikat Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie

Komunikat Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie w sprawie: możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej przewidzianej do zniszczenia Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie - stosownie do § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów...  czytaj dalej>

Zapraszamy na wirtualny spacer po szpitalu

rpo2.jpg

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamntu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Olsztynie przy ul. Niepodległości 44 (nr. tel 89 532 62 63, adres e - mail: sekretariat@szpital.olsztyn.pl).
 1. W Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Maria Kowalik - Sobczak, tel. 608 385 415 , adres e-mail: iodo@szpital.olsztyn.pl.
 2. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, d i art. 9 ust. 2 lit. c, h RODO w związku z przepisami usatwy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom, lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

          - dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;

          - sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

          - usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;

          - ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;

          - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie art. 12 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to     przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Maria Kowalik - Sobczak

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
logo1bip.png logo2nfz.png logo3olsztyn.png

 

© 2012 - 2019 szpital.olsztyn.pl wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS